Over ons

Stichting TechNet Eemland is een samenwerking van het technisch bedrijfsleven, onderwijs, brancheorganisaties en overheid.

Stichting TechNet Eemland laat jongeren kennismaken met de mogelijkheden van leren en werken in de techniek. Jongeren het zelf laten ervaren van techniek, het zelf doen van opdrachten staat centraal.

Jaarlijks bezoeken onderbouw leerlingen het technisch bedrijfsleven uit de regio bezoeken en maken hier kennis met techniek.

Doelstelling

In samenwerking met technisch bedrijfsleven, onderwijs, overheid en brancheorganisaties:

* verbeteren van het imago van de techniekbranche

* kennisuitwisseling tussen onderwijs, bedrijfsleven, overheid en brancheorganisaties

* verbindende factor tussen onderwijs, bedrijfsleven, overheid en brancheorganisaties

Ook in de toekomst voldoende technische vakmensen.

De stichting heeft geen winstoogmerk


Privacy Stichting TechNet Eemland hecht waarde aan de privacy van haar samenwerkingspartners en deelnemers. Gegevens die worden verzameld worden veilig gebruikt en verwerkt. Deelnemers worden op de hoogte gebracht indien foto's en films worden gepubliceerd in het communicatienetwerk (website, social media, persbericht) van Stichting TechNet Eemland. De privacyverklaring geeft verdere info.

Beloningsbeleid Bestuurders ontvangen geen beloning. Uitgaven worden aan het bestuur voorgelegd en door het bestuur geaccordeerd.

Verzekering Gemeente Amersfoort is aangesloten bij Vrijwilligersnet Nederland voor de verzekering van vrijwilligers in de gemeente. Meer info op de site van indebuurt, Brochure vrijwilligerspolis.

Contactgegevens Stichting TechNet Eemland Postbus 2742 3800 GG Amersfoort

techniek@techneteemland.nl

RSIN 853546794

Bestuur Stichting Tech Net Eemland