TechNet Eemland

Contactgegevens
Stichting TechNet Eemland
Postbus 2742
3800 GG Amersfoort

techniek@techneteemland.nl

RSIN 853546794

Doelstelling 

In samenwerking met technisch bedrijfsleven, onderwijs, overheid en brancheorganisaties:

* verbeteren van het imago  van de techniekbranche

* kennisuitwisseling tussen onderwijs, bedrijfsleven, overheid en brancheorganisaties

* verbindende factor tussen onderwijs, bedrijfsleven, overheid en brancheorganisaties

Ook in de toekomst voldoende technische vakmensen.

De stichting heeft geen winstoogmerk

Beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen geen beloning. Uitgaven worden aan het bestuur voorgelegd en door het bestuur geaccordeerd.

Jaarplan 2018 Stichting TechNet Eemland

Jaaroverzicht Stichting TechNet Eemland 2017

Bestuur Stichting Tech Net Eemland